BADANIA LEKARSKIE MARYNARZY GDAŃSK
PRUSZCZ GDAŃSKI

Badania wstępne do pracy

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może dopuścić do wykonywania obowiązków służbowych tylko pracownika, który ma aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do realizacji zadań na określonym stanowisku. Jeśli zatrudniasz się po raz pierwszy lub w nowej firmie będziesz musiał przejść badania wstępne do pracy potwierdzające, że możesz podjąć dane czynności zawodowe.

Jako przyszły pracownik masz obowiązek poddać się nim. Jeśli odmówisz, traktowane to będzie jako naruszenie wykonania polecenia zatrudniającego i może być podstawą do rozwiązania przez niego umowy bez okresu wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

Wstępne badania lekarskie– kto musi je wykonać?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy lekarskie badania wstępne są obowiązkowe dla:

 • osób przyjmowanych do pracy,
 • pracowników – w tym także młodocianych, przenoszonych na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Są jednak przypadki, w których nie są one wymagane. Dotyczy to następujących sytuacji:

 • osób, które są powtórnie przyjmowane do pracy pracodawcy – na to samo stanowisko lub inne o identycznych warunkach na podstawie kolejnej umowy zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu poprzedniej,
 • zatrudnienia u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy – nie dotyczy to jednak tych, których zatrudniania się do zadań szczególnie niebezpiecznych – osoby te muszą przedstawić aktualne orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a nowy pracodawca musi potwierdzić, że takie właśnie występują.

Oprócz tego badania wstępne są nieobowiązkowe, gdy przyjmowani pracownicy pozostają jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Kto kieruje na wstępne badania lekarskie?

Jest to obowiązek przyszłego pracodawcy i to on ponosi koszt wstępnych badań lekarskich. Wydawane przez niego skierowanie powinno być w dwóch egzemplarzach, z czego jeden przekażesz lekarzowi medycyny pracy podczas wizyty, a drugi zostanie wpięty do Twoich akt osobowych (w części A). Na tym dokumencie muszą znaleźć się następujące informacje:

 • rodzaj badania – z zaznaczeniem, że jest to wstępne,
 • stanowisko, na które masz zostać zatrudniony,
 • opis warunków pracy z uwzględnieniem wszystkich czynników szkodliwych, uciążliwych czy niebezpiecznych, z jakimi będziesz miał styczność – mogą to być np. hałas, materiał zakaźny, substancje chemiczne, promieniowanie, grzyby, pleśnie, pyły, drgania, bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury.

Ponadto skierowanie powinno zawierać dane pracownika, którymi są: imię i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku nowej osoby – data urodzenia oraz miejsce zamieszkania.

Odbierając ten dokument, najlepiej sprawdź, czy te informacje zostały prawidłowo uzupełnione przez pracodawcę.

Jak przebiegają wstępne badania lekarskie?

Czego możesz się spodziewać na badaniach wstępnych pracownika? Przeprowadza je lekarz medycyny pracy, z którym pracodawca ma podpisaną umowę. Czeka Cię wywiad medyczny, podczas którego specjalista zapyta m.in. o:

 • przebyte i aktualne choroby,
 • operacje, jakie przeszedłeś w ostatnim czasie,
 • przyjmowane leki,
 • nałogi – papierosy, alkohol lub inne używki.

Oprócz tego lekarz Cię osłucha oraz zmierzy ciśnienie tętnicze. Może także skierować Cię na podstawowe badania krwi i moczu oraz inne związane z zakresem czynności zawodowych, jakie czekają Cię na danym stanowisku, a które mogą narażać Cię na utratę zdrowia.

Sama wizyta więc u specjalisty trwa najczęściej kilkanaście minut.

Badania wstępne a stanowisko pracy

W zależności od tego, czym będziesz zajmować się w firmie, mogą czekać Cię dodatkowe badania wstępne. I tak, jeśli masz pracę przed komputerem lub za kółkiem, zajmie się Tobą okulista i w razie czego zaleci okulary. Gdy na swoim stanowisku w firmie będziesz narażony na stres, możesz spodziewać się skierowania na EKG, a w razie kontaktu z pyłami, pleśnią czy kurzem – na RTG płuc oraz spirometrię. W przypadku zadań wykonywanych na wysokościach konieczne będą badania wysokościowe.

Jeżeli natomiast zatrudniasz się w branży gastronomicznej: restauracjach, barach, kawiarniach, gdzie będziesz miał kontakt z żywnością oraz ludźmi – wówczas lekarz orzecznik musi wykluczyć choroby zakaźne np. salmonellę, gruźlice. Dlatego będziesz musiał dodatkowo zbadać się pod kątem sanitarno-epidemiologicznym.

Ponadto może się zdarzyć, że specjalista uzna, że potrzebna Ci jest jeszcze konsultacja laryngologiczna czy neurologiczna. W niektórych zawodach jak np. kierowcy lekarz ocenia także stan psychiczny kandydata.

Im więc bardziej skomplikowany zakres czynności służbowych, tym zakres badań wstępnych może być szerszy.

Co wpisuje specjalista w orzeczeniu lekarskim?

Po tym, jak przejdziesz wszystkie niezbędne: podstawowe i dodatkowe badania, w orzeczeniu lekarskim specjalista w zakresie medycyny pracy może wpisać:

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wypełniania obowiązków służbowych na danym stanowisku

 • przeciwwskazania do ich realizacji w warunkach opisanych na skierowaniu.

Zaświadczenie o treści przeciwnej może wskazywać m.in.: zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika bądź chorobę zawodową.

Lekarz wydaje dwa egzemplarze orzeczenia: dla Ciebie i pracodawcy.

Jak długo ważne są badania wstępne pracownika przed zatrudnieniem? Okres ten określa lekarz medycyny pracy, jednak zazwyczaj jest to rok.

Osoby, które mają zostać przyjęte na stanowisko, muszą więc zrealizować opisany obowiązek przed rozpoczęciem umowy. Zgodnie z Kodeksem pracy za brak dokumentów potwierdzających zdolność pracownika do wykonywania określonych czynności zawodowych, pracodawcy grozi kara grzywny.

Skontaktuj się z nami !

Adres

Rogozińskiego 6, Pruszcz Gdańsk

 

Telefon

696 513 832

 


Medycyna pracy Gdańsk, Medycyna pracy Pruszcz Gdański, Badania kierowców Gdańsk, Badania kierowców Pruszcz Gdański, Badania wysokościowe Pruszcz Gdański, Badania wysokościowe Gdańsk, Badania sportowe Gd i PrG, Badania sanepidowskie Gd i PrG, Lekarz medycyny pracy Gd i PrG