Badania lekarskie marynarzy Gdańsk
Pruszcz Gdański

Badania wstępne medycyny pracy

Zanim jako nowy pracownik rozpoczniesz wykonywanie obowiązków służbowych, musisz przejść wstępne badania do pracy, które wykonują takie ośrodki jak nasz, a kieruje na nie zawsze pracodawca. Z takim skierowaniem udajesz się do lekarza medycyny pracy. Powinno w nim być wskazane stanowisko, na jakim będziesz zatrudniony oraz zawierać informacje, czy nie występują na nim czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe takie jak np. hałas, praca na wysokościach, praca przy komputerze, zapylenie, kontakt z substancjami szkodliwymi.

Ponadto badania medycyny pracy wykonać muszą także:

 • pracownicy młodociani, którzy zostają przeniesieni na stanowiska pracy,
 • inni zatrudnieni, jeśli zmieniają stanowisko na takie, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
 • osoby przyjmowane ponownie do pracy u tego bądź mego innego pracodawcy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę, jeżeli mają wykonywać prace szczególnie niebezpieczne, niezależnie od rodzaju świadczonej pracy,
 • pracownicy, którzy zawierają kolejną umowę o pracę z innym pracodawcą, jeżeli mają wykonywać prace szczególnie niebezpieczne.

Zanim spotkasz się z lekarzem medycyny pracy, przechodzisz jeszcze określone przez niego badania laboratoryjne i inne. Ich celem jest stwierdzenie czy nie ma przeciwwskazań, abyś podjął zatrudnienie na określonym stanowisku.

Badania do pracy – lekarz medycyny pracy

To, jaki zakres badań wstępnych przejdziesz, określa zawsze lekarz medycyny pracy na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Jeśli obowiązki służbowe będziesz realizował w szczególnie uciążliwych i niebezpiecznych warunkach, wówczas ten wykaz może być szeroki. Zazwyczaj jednak obejmuje on:

 • badania laboratoryjne – morfologię, OB, analizę moczu,
 • konsultację laryngologiczną,
 • konsultację neurologiczną,
 • konsultację okulistyczną.

Ponadto lekarz medycyny pracy może zlecić wykonanie np.:

 • EKG spoczynkowego,
 • spirometrii,
 • pomiar glukozy,
 • próby wątrobowe,
 • RTG klatki piersiowej z opisem.

Podczas wizyty czeka Cię wywiad lekarski, zwykłe badanie fizykalne – osłuchanie, sprawdzenie wzrostu/wagi. Specjalista zrobi również analizę laboratoryjną próbek krwi i moczu. Następnie na podstawie zebranych wyników lekarz wydaje zaświadczenie o zdolności lub niezdolności do pracy na wskazanym stanowisku. Na dokumencie, który powinien przekazać pracodawcy znajduje się również data wykonania kolejnych – tym razem okresowych.

Jeśli masz wadę wzroku, cierpisz na choroby przewlekłe lub masz orzeczony stopień niepełnosprawności, zabierz ze sobą dokumenty poświadczające te przypadki.

Koszty badań medycyny pracy ponosi pracodawca.

Skontaktuj się z nami !

Adres

Rogozińskiego 6, Pruszcz Gdańsk

 

Telefon

696 513 832

 


Medycyna pracy Gdańsk, Medycyna pracy Pruszcz Gdański, Badania kierowców Gdańsk, Badania kierowców Pruszcz Gdański, Badania wysokościowe Pruszcz Gdański, Badania wysokościowe Gdańsk, Badania sportowe Gd i PrG, Badania sanepidowskie Gd i PrG, Lekarz medycyny pracy Gd i PrG