Badania lekarskie marynarzy Gdańsk
Pruszcz Gdański

Medycyna pracy – Badania kierowców

Do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy niezbędne są badania lekarskie kierowców (wykonane nie wcześniej niż 3 miesiące przed szkoleniem). Zgłosić się na nie można do naszego centrum medycyny pracy w Pruszczu Gdańskim. Przeprowadza je lekarz, orzecznik z uprawnieniami do wystawiania odpowiednich zaświadczeń.

Wykonujemy wszystkie badania kierowców, jakie są niezbędne do uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia różnego rodzaju pojazdów w takich kategoriach jak:

 

 • A,
 • B,
 • C,
 • D,
 • C+E,
 • D+E.

Oznacza to, że na badania lekarskie na prawo jazdy mogą zgłaszać się m.in.:

 • przedstawiciele handlowi lub pracownicy prowadzących zawodowo samochód służbowy,
 • kierowcy autobusów, taksówek osobowych i bagażowych, pojazdów ciężarowych oraz samochodów uprzywilejowanych w ruchu,
 • instruktorzy nauki jazdy,
 • egzaminatorzy,
 • operatorzy wózków widłowych i sprzętu budowlanego oraz innych maszyn w ruchu,
 • oraz kandydaci na powyższe stanowiska pracy.

Oprócz tego zobligowane są do nich osoby, które z różnych względów miały zabrane uprawnienia do kierowania pojazdami i starają się o ich odzyskanie.

Obecnie orzeczenia nie są już wydawane bezterminowo. Kierowcy starający się o prawo jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T otrzymują je na maksymalnie 15 lat, a osoby jeżdżące zawodowo – na 5 lat. Lekarz orzecznik może ten okres skrócić ze względu na stan zdrowia.

Badania lekarskie na prawo jazdy

Zakres badań lekarskich dla kierowców uzależniony jest od tego, o jaką kategorię prawa jazdy się starają. Zaczynają się od wywiadu ogólnego, podczas którego lekarz ocenia stan psychiczny kandydata, a następnie bada jego wzrok. Dlatego dobrze, abyś był wypoczęty i wyspany.

Jeśli nosisz okulary lub soczewki kontaktowe, weź je ze sobą i poinformuj o tym fakcie lekarza. Z reguły korygowane w ten sposób wady wzroku nie stanowią przeszkody do uzyskania stosownych uprawnień. Podobnie jest ze schorzeniami słuchu i noszeniem aparatu słuchowego.

Badanie lekarskie na prawo jazdy obejmuje również:

 • sprawdzenie narządu słuchu i równowagi,
 • osłuchanie serca (ocena układu sercowo-naczyniowego) oraz układu oddechowego,
 • pobranie krwi z palca pod kątem sprawdzenia poziomu cukru – aby zdiagnozować ewentualną cukrzycę.

Te formalności trwają z reguły kilkanaście minut, jednak może się zdarzyć, że lekarz wykryje np. problemy ze zdrowiem, schorzenia, uzależnienie od alkoholu. Wtedy skieruje kandydata na kierowcę na dodatkowe, specjalistyczne badania lekarskie. W przypadku osób powyżej 50. roku życia wykonuje się dodatkowo np. EKG.

Skontaktuj się z nami !

Adres

Rogozińskiego 6, Pruszcz Gdańsk

 

Telefon

696 513 832

 

E-MAIL

wojtur20@gmail.com

 


Medycyna pracy Gdańsk, Medycyna pracy Pruszcz Gdański, Badania kierowców Gdańsk, Badania kierowców Pruszcz Gdański, Badania wysokościowe Pruszcz Gdański, Badania wysokościowe Gdańsk, Badania sportowe Gd i PrG, Badania sanepidowskie Gd i PrG, Lekarz medycyny pracy Gd i PrG