BADANIA LEKARSKIE MARYNARZY GDAŃSK
PRUSZCZ GDAŃSKI

Medycyna pracy – Badania kierowców

Do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy niezbędne są badania lekarskie kierowców (wykonane nie wcześniej niż 3 miesiące przed szkoleniem). Zgłosić się na nie można do naszego centrum medycyny pracy w Pruszczu Gdańskim. Przeprowadza je lekarz, orzecznik z uprawnieniami do wystawiania odpowiednich zaświadczeń.

Wykonujemy wszystkie badania kierowców, jakie są niezbędne do uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia różnego rodzaju pojazdów w takich kategoriach jak:

 

 • A,
 • B,
 • C,
 • D,
 • C+E,
 • D+E.

Oznacza to, że na badania lekarskie na prawo jazdy mogą zgłaszać się m.in.:

 • przedstawiciele handlowi lub pracownicy prowadzących zawodowo samochód służbowy,
 • kierowcy autobusów, taksówek osobowych i bagażowych, pojazdów ciężarowych oraz samochodów uprzywilejowanych w ruchu,
 • instruktorzy nauki jazdy,
 • egzaminatorzy,
 • operatorzy wózków widłowych i sprzętu budowlanego oraz innych maszyn w ruchu,
 • oraz kandydaci na powyższe stanowiska pracy.

Oprócz tego zobligowane są do nich osoby, które z różnych względów miały zabrane uprawnienia do kierowania pojazdami i starają się o ich odzyskanie.

Obecnie orzeczenia nie są już wydawane bezterminowo. Kierowcy starający się o prawo jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T otrzymują je na maksymalnie 15 lat, a osoby jeżdżące zawodowo – na 5 lat. Lekarz orzecznik może ten okres skrócić ze względu na stan zdrowia.

Badania lekarskie na prawo jazdy

Zakres badań lekarskich dla kierowców uzależniony jest od tego, o jaką kategorię prawa jazdy się starają. Zaczynają się od wywiadu ogólnego, podczas którego lekarz ocenia stan psychiczny kandydata, a następnie bada jego wzrok. Dlatego dobrze, abyś był wypoczęty i wyspany.

Jeśli nosisz okulary lub soczewki kontaktowe, weź je ze sobą i poinformuj o tym fakcie lekarza. Z reguły korygowane w ten sposób wady wzroku nie stanowią przeszkody do uzyskania stosownych uprawnień. Podobnie jest ze schorzeniami słuchu i noszeniem aparatu słuchowego.

Badanie lekarskie na prawo jazdy obejmuje również:

 • sprawdzenie narządu słuchu i równowagi,
 • osłuchanie serca (ocena układu sercowo-naczyniowego) oraz układu oddechowego,
 • pobranie krwi z palca pod kątem sprawdzenia poziomu cukru – aby zdiagnozować ewentualną cukrzycę.

Te formalności trwają z reguły kilkanaście minut, jednak może się zdarzyć, że lekarz wykryje np. problemy ze zdrowiem, schorzenia, uzależnienie od alkoholu. Wtedy skieruje kandydata na kierowcę na dodatkowe, specjalistyczne badania lekarskie. W przypadku osób powyżej 50. roku życia wykonuje się dodatkowo np. EKG.

Skontaktuj się z nami !

Adres

Rogozińskiego 6, Pruszcz Gdańsk

 

Telefon

696 513 832

 


Medycyna pracy Gdańsk, Medycyna pracy Pruszcz Gdański, Badania kierowców Gdańsk, Badania kierowców Pruszcz Gdański, Badania wysokościowe Pruszcz Gdański, Badania wysokościowe Gdańsk, Badania sportowe Gd i PrG, Badania sanepidowskie Gd i PrG, Lekarz medycyny pracy Gd i PrG